Zarządzanie kreatywne studia Poznań

zarządzanie zasobami ludzkimi

Poznańskie uczelnie oferują ogromną ilość kierunków od tych znanych wszystkim po bardzo nowoczesne i innowacyjne tworzone na miarę dzisiejszych czasów. Zarządzanie kreatywne odnosi się do projektowania marek, usług, wizerunku, czyli do szerokiego spektrum. Jest to bardzo obszerny kierunek dający możliwość stworzenia unikalnego stanowiska pracy.

Można powiedzieć, że jest on niejako pochodną od zarządzania, marketingu oraz PR-u. Takie stanowiska pracy są bardzo potrzebne szczególnie nowym markom, przedsiębiorstwom w związku z nieustannie rosnącą konkurencją, ale również tym istniejącym. Każda uczelnie oferująca dany kierunek ma założony plan dydaktyczny, ale również założenie, w jakich dziedzinach gospodarki będzie on najlepiej wykorzystany.

Nie oznacza to, że osoby pracujące w innej branży nie będą mogły czerpać z tego kierunku. Zarządzanie kreatywne jest na tyle rozległym tematem, że będzie przydatny w zasadzie wszędzie. W Poznaniu w nie tak odległej przeszłości powstała uczelnia (prywatna), która w swoich zasobach ma taki kierunek, opatrzony jest informacją, że jest to kierunek z przyszłością.

Jakkolwiek sceptycznie by nie patrzeć na pewno „coś” w tym jest. Czynnikiem wpływającym na ofertę uczelni wyższych jest zapotrzebowanie na specjalistów. Możemy, więc zaryzykować stwierdzeniem, że gdyby nie był przyszłościowym kierunkiem z pewnością nie zostałby utworzony.

Z drugiej strony zdarza się tak, że uczelnie rezygnują z różnych kierunków w przypadku braku zainteresowań. Niemniej coraz więcej młodych ludzi nie ogranicza się do jednego kierunku studiów a uzupełniają je innymi, spójnymi.