Profilaktyka i poradnictwo w edukacji

Profilaktyka i poradnictwo w edukacji to specjalizacja edukacji prorozwojowej. Czego dokładnie dotyczy? Planowania oraz organizowania działań interwencyjnych dla jednostki, ucznia czy wychowanka danej placówki, podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych dostrzeżonych o jednostki lub jej otoczeniu. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób pracujących w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, pogotowiach dla dzieci, szkołach szczególnie specjalnych.

Sam kierunek nie dotyczy stricte wiedzy, jaką absolwent będzie mógł przekazać wychowankom a raczej sposób, w jaki dotrzeć do nich, zrozumieć. Jest to bardzo praktyczny kierunek odnosząc go nie tylko do wyżej wymienionych placówek, ale wielu innych miejsc pracy. Jakie przedmioty wchodzą w skład tegoż kierunku? Podstawą są oczywiście psychologia, filozofia.

Natomiast bardziej skonkretyzowane: konstruowanie programów profilaktycznych, media a edukacja, socjokulturowe konteksty edukacji, zasoby ludzkie i projektowanie kariery, wsparcie personalne i wiele innych. To, co jest bardzo ważne przy wyborze kierunku studiów to świadoma decyzja i plan zawodowy. Oczywiście nie każdy absolwent pracuje w swoim wyuczonym zawodzie, ale generalnie ukończenie studiów wyższych powinno ukierunkować.

Podczas edukacji na uczelniach wyższych wymagane jest odbycie praktyk zawodowych (w większości na każdym roku zwiększana jest ilość godzin). W wielu przypadkach praktyka pozwala zweryfikować czy student chcę pracować w danej dziedzinie czy też absolutnie nie czuje powołania.