Mediaworking

Uczelnie wyższe oferują wiele kierunków studentom, w zasadzie wszystkie każdego roku uzupełniają „ofertę” o nowe kierunki lub specjalizacje. Chodzi nie tylko o swego rodzaju rywalizacje między nimi, ale przede wszystkim o zapotrzebowanie w ludzi z konkretną wiedzą i wykształceniem.

Powstają nowe kierunki i nowe uczelnie a te już istniejące są modernizowane. Ich zmiana polega na wprowadzeniu nowych przedmiotów szczególnie tych praktycznych, które najlepiej kształcą.

Dlaczego wprowadzane są jakiekolwiek zmiany? Mają one na celu dostosowanie studentów do wymogów potencjalnych pracodawców a to nieustannie się zmienia. Dziś tytuły uczelni wyższych nie robią takiego wrażenia na pracodawcach jak kiedyś.

Nie jest już najważniejsze to czy osoba rekrutowana ma wyższe wykształcenie, (choć nadal jest ważne) liczy się praktyka, osiągnięcia oraz języki obce. Te ostatnie wymagane są już praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy.

Zmieniają się nie tylko przedmioty, ale formy ich nauczania. W dobie Internetu wykładowcy, przekazują notatki i materiały drogą online, oceny z zaliczeń i egzaminów wprowadzają tą samą drogą.

Praktycznie na wszystkich kierunkach wymagane jest odbycie praktyk zawodowych. Podobną modernizację przeszedł kierunek o nazwie Marketing Internetowy lub Marketing dzisiaj nazywany jest mediaworkingiem, chociaż zasadniczo jest tym samym. Pojawiają się nowe kierunki studiów, jak i nowe zawody powiązane z branżą, takie jak Social Media Manager.

Zmiana nazwy kierunku jest efektem tego, co nas otacza, czyli social media. Dla nas te portale to nowoczesna forma komunikacji dla reklamodawców są one medium, a my sami jesteśmy targetem.