Edukacja prorozwojowa – studia

Edukacja prorozwojowa to swego rodzaju odłam różnych specjalizacji pedagogiki. Jeśli zatem sama pedagogika ma tyle specjalizacji, czemu powstają kierunki tak do niej zbliżone? Każdy nowy kierunek wprowadza coś nowego w przypadku edukacji prorozwojowej wprowadzone są nowe przedmioty. Dla absolwenta i pracownika różnego rodzaju placówek bardzo ważne są: treningi umiejętności wychowawczych, metody edukacji językowej oraz matematycznej, symulacje samorozwoju u wychowanka czy emisja głosu. Bardzo ważne są też przedmioty z punktu widzenia opiekuna, czyli: wsparcie personalne, projektowanie kariery czy aktywizacja dziecka w środowisku. Po tym kierunku absolwent ma dokładnie takie same uprawnienia do wykonywania zawodu jak w przypadku pedagogiki. Edukację prorozwojowa posiada takie specjalizacje: edukacja elementarna, profilaktyka i poradnictwo w edukacji, technologie edukacji.

Co prawda brzmią one bardzo podobnie to tych pedagogicznych i tak w zasadzie jest. To, co rozróżnia te kierunki to przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz kanałów edukacji. Chodzi o to by wyjść poza ramy harmonogramu, który został stworzony kilkadziesiąt lat temu. Zmienia się podejście rodziców do pedagogów, pedagogów do dzieci i na odwrót. Wiele sytuacji, o których słyszymy wydaje się być dla wcześniejszych pokoleń niewyobrażalna z drugiej strony pedagodzy nie wiedzą jak w nich się odnaleźć jak reagować. Edukacja prorozwojowa ma edukować nie tylko na poziomie przekazywania wiedzy czy informacji wychowankom, ale zrozumienia ich reakcji jakakolwiek by nie była.