Coaching – studia

coaching to bardzo często w ostatnim czasie używane słowo, coraz więcej specjalistów w tej dziedzinie wydaje swoje książki, prowadzą blogi tematyczne oraz różnego rodzaju spotkania motywujące. Co prawda wiele tych osób nie ma odpowiedniego przygotowania merytorycznego, a skupiają się przede wszystkim na swoich własnych doświadczeniach może właśnie, dlatego są bardzo przekonywujący.

Oczywiście bezpośrednie poznanie i praktyka to bardzo dużo, niemniej jednak bez teorii ciężko odpowiednio zinterpretować różne kwestie. Studia z zakresu coachingu oferowane są przez różne uczelnie zarówno państwowe jak i prywatne, w trybie dziennym oraz zaocznym.

Założeniem tego kierunku jest to by w odpowiedni sposób wykorzystywać swój potencjał oraz dbać o samokształcenie. Świadomość swoich możliwości jest bardzo ważna, może zdecydowanie ułatwić funkcjonowanie ogólnie w społeczeństwie, ale przede wszystkim w życiu zawodowym.

Taką wiedzę powinien posiadać każdy absolwent kierunków z zakresu coachingu. Niemalże we wszystkich większych przedsiębiorstwach pracują osoby odpowiedzialne za coaching zajmują się analizą pracowników, szkoleniem jednocześnie podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo przydatna funkcja niemniej jednak często mylona jest ze swoistego rodzaju kontrolą w złego tego słowa znaczeniu. W dużych firmach coachingi przeprowadzane są cyklinie na podstawie analizy wyników, monitoringu czy audytu.

To wszystko po to by usprawnić cały proces działania przedsiębiorstwa, bo przecież nie ma nic ważniejszego niż jasno wytyczone cele i dążenie do nich.