Wojciech

Studia

Uczelnie wyższe to organizacje edukacyjne po ukończonym liceum ogólnokształcącym lub technikum. Warunkiem przyjęcia kandydata na