Animacja i grafika interaktywna

Animacja i grafika interaktywna opierają to ogólnie projektowanie animacji, czyli obrazu, dźwięku oraz wideo, czyli ruchu. Jest to jeden z nowszych kierunków utworzonych na potrzeby projektowania różnego rodzaju krótkich filmów (zwykle reklamowych), animacji. Można powiedzieć, że kierunek ten jest bardzo zbliżony zarówno do grafiki, jak i informatyki. Połączenie tych dwóch kierunków daje jeden, który najczęściej wykorzystywany jest w przypadku projektowania banerów, które widzimy na stronach www.

Wszystkie kierunki związane z nowymi technologiami są bardzo popularne i często wybierane przez studentów. Co więcej takie kierunki często są uzupełnieniem tych bardziej ogólnych. Dzięki temu różnego rodzaju agencje działają kompleksowo nie tylko wymyślają strategię firmy, ale od razu ją wdrażają. Dlaczego powstają tego typu kierunki studiów, czy kursów? Powstające nowe kierunki są efektem zapotrzebowania specjalistów.

Można mieć, co do tego wątpliwości, skoro wcześniej ich nie było. W przypadku informatyki, grafiki czy całokształtu IT jeszcze kilkadziesiąt a nawet kilkanaście lat temu w Polsce cały ten obszar był nieznany, zmienia się każdego dnia. Jeśli chodzi o grafikę interaktywną to można powiedzieć, że jest to zdecydowanie jej czas. Portale społecznościowe, blogi tematyczne, fora, z których korzystają niemalże wszyscy to idealny kanał dotarcia do grupy docelowej.

Przede wszystkim forma przekazu jest prosta, a im prostsza tym szybciej zapamiętywana, a co najważniejsze zrozumiała dla odbiorcy.